Ilavsky

Firma Jakub Ilavský bola založená 1.1.1991 a v roku 2003 sa pretransformovala na spoločnosť s ručením obmedzeným. Je to rodinná firma, ktorá sa od svojho vzniku orientuje hlavne na výrobu kvalitných mäsových výrobkov podľa osvedčených receptúr. Jej jedinými vlastníkmi sú stále manželia Jakub a Ing. Mária Ilavskí.

Počas 20 rokov svojej existencie sa spoločnosť neustále dynamicky rozvíjala. Z malého vidieckeho obchodíka s jedným zamestnancom , kde si majiteľ otvoril svoju živnosť, sa prepracovala cez malú výrobňu so 600 kg kapacitou, k modernému závodu situovanému na vstupe do krajského mesta Trenčín, so sto zamestnancami. Tento bol naprojektovaný a vybudovaný na zelenej lúke podľa európskych požiadaviek renomovanou zahraničnou projekčnou kanceláriou a spustený do prevádzky v novembri 2004. Svojim riešením a modernými technológiami spĺňa všetky kritéria na spracovanie mäsa a výrobu mäsových výrobkov.

Závod bol schválený ako prevádzka s priemyselnou kapacitou pre rozrábku čerstvého mäsa, výrobu mäsových výrobkov a tiež výrobu tepelne neopracovaných mäsových výrobkov Zároveň je držiteľom certifikátu kvality riadenia ISO 9001:2008.

V štyroch vlastných predajniach, z ktorých jedna je v Bratislave, ponúka zákazníkom, uprednostňujúcim špecializované predajne , rovnako chutné a kvalitné výrobky ako v čase svojho vzniku.

Zároveň však spoločnosť dodáva svoje výrobky do KAUFLANDU, TESCA, METRA a tiež zásobuje štyri regióny slovenského obchodného reťazca COOP Jednota.

Na výrobu používa len kvalitné a dôkladne vytriedené suroviny. Prísady a koreniny do výrobkov sú od renomovaných rakúskych, nemeckých, ale aj slovenských firiem.

Základnou filozofiou spoločnosti je neustála snaha, aby si zákazník spájal meno spoločnosti a zároveň aj jej majiteľov s dobru chuťou a kvalitou.

http://www.ilavsky.sk/